Fördelar

Nätverkskort

Med ett nätverkskort/nätverks USB kan du snabbt och enkelt koppla upp din dator till ett nätverk. Nätverket kan vara lokalt eller anslutet till ett bredbandsnät.

PCI
PCI
USB
USB