Fördelar

Switch

En router har ofta ett begränsat antal nätverksuttag och det är där switchen kommer in. Switchen fungerar förenklat som ett grenuttag för nätverk vilket möjliggör att flera utgångar till nätverkskablar får plats.